Hamarosan újabb pályázati felhívás indul a hátrányos helyzetű régiókban működő vállalkozások fejlesztésére.

Magyarország Kormánya új pályázatot indít GINOP Plusz 1.2.3-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” címmel. A Felhívás célja, hogy olyan fejlesztésekhez segítsék hozzá a vállalkozásokat, amelyek előmozdítják a felzárkózást mind a fejlesztés, mind pedig a munkaerő szempontjából. A rendelkezésre álló keretösszeg 100 milliárd Ft, az igényelhető támogatás mértéke minimum 10 millió, maximum 200 millió Ft.

A Támogatási kérelmek benyújtására várhatóan egy szakaszban, 2022. január 17. és 24. között lesz lehetőség. A felhívásra azon mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, és az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt. Az első ütemben Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, a második ütemben Kelet-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Pest megye vállalkozásai adhatnak be Támogatási kérelmet. További feltétel, hogy a megvalósulási helyszínnek a Támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 60 nappal kell bejegyzésre kerülnie.

A felhívással a Kormány célja, hogy a támogatás révén ösztönözzék a modern technológiák alkalmazása mellett a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtését és a digitalizált üzleti/termelési folyamatok kialakítását. A pályázat keretében ezért kötelezően megvalósítandó tevékenység a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök és gépek beszerzése, emellett legalább 1 további tevékenység megvalósítása szükséges, amely lehet: infrastrukturális és ingatlan beruházás; információs technológia-fejlesztés; szakértői szolgáltatások és képzések igénybevétele. A megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek itt kiemelt szerepet kapnak, ugyanis kiépítésükkel többletpont szerezhető, fontos szempont azonban, hogy ez a teljes projektösszeg maximum 50%-át teheti ki.

A projekt maximális elszámolható összköltsége a benyújtást megelőző utolsó, illetve utolsó előtti lezárt év statisztikai létszáma alapján kerül meghatározásra, az adott kategóriákon belüli létszámtól függetlenül: 3 – 9 fő között 99 millió Ft; 10 – 49 fő között 179 millió Ft; 50 – 99 fő között 206 millió Ft; 100 – 149 fő között 233 millió Ft; 150 – 199 fő között 260 millió Ft; 200 és 249 fő között pedig 287 millió Ft. A pályázati összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, mely az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá válik. Az automatikus előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 100%-a.

Biztosíték nyújtási kötelezettség nincs. A megvalósításra rendelkezésre álló idő a Támogatási döntést követő 24 hónap.

Scroll to Top