Szolgáltatásaink.

FORRÁSFELTÁRÁS/ HAZAI ÉS EU-S PÁLYÁZATOK FIGYELÉSE

Meglévő ügyfeleink részére a korábbi fejlesztéseket követően feltérképezzük a további pályázati lehetőségeket, amivel folytathatják a kívánt fejlesztéseiket, illetve megvalósíthatják a kitűzött céljaikat.

Új ügyfeleink részére teljeskörű tanácsadást és pályázatfigyelést biztosítunk, hogy megtalálhassuk számukra a legmegfelelőbb támogatási forrásokat.

Minden partnerünk számára felmérjük, melyek azok a pályázati források, amelyek elérhetőek számukra. Megvizsgáljuk, hogy a támogatási lehetőségek összhangban vannak-e az igényeikkel, miként tudják teljesíteni a pályázati feltételeket, mik a releváns határidők, továbbá melyek az elszámolható költségek.

ÜGYFELEINK FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ ÖTLETEIT, ELKÉPZELÉSEIT ÖSSZEVETJÜK A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKKEL.

PÁLYÁZATÍRÁS

Teljeskörű pályázati tanácsadást nyújtunk, elsődleges feladtunk a pályázati dokumentációk elkészítése, a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő benyújtása. Összevetjük a pályázatok feltételeit és kritériumait a fejlesztési igénnyel. A projekttervezés során megvizsgáljuk miként sorolhatók be a tervezett tevékenységek a felhívás szerinti elszámolható költségek közé.

Főbb tevékenységeink.

 • Ellenőrizzük az összes a projekttel kapcsolatosan beérkező tervezői, szakértői dokumentumokat, terveket és szakmai értékeléseket
 • Feladataink közé tartozik a pályázat teljes körű elkészítése az előkészítéstől kezdve az összeállításon át az esetleges hiánypótlások beadásáig
 • Elkészítjük a Belső Megtérülési Ráta (BMR) számításait és minden egyéb elemzést
 • Minden ügyfelünk részére pontos pénzügyi tervet készítünk a pályázatához
 • Költség-haszon elemzést készítünk releváns pályázatokhoz
MEGHATÁROZZUK A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK KÖRÉT, ELLENŐRIZZÜK AZOK MEGFELELŐSÉGÉT. ELKÉSZÍTJÜK A PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT, ILLESZKEDVE A RELEVÁNS FELHÍVÁSHOZ.

PROJEKTMENEDZSMENT

A teljes körű megvalósítási projektmenedzsment során a támogatási szerződés megkötésétől, illetőleg a Támogatói okirat hatályba lépésétől a záró kifizetési kérelem elfogadásáig minden felmerülő kérdésben segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások szabályszerű felhasználásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a pályázati összegekkel történő elszámolás folyamatát.

Tevékenységünk magában foglalja a támogatások lehívását, a már nyertes projektek likviditási tervének, az időközi és záró kifizetési kérelmeinek elkészítését is a problémamentes, a kiírásoknak megfelelő és eredményes projektlebonyolítás érdekében. A projektek végrehajtása során a műszaki tartalom sok esetben változik, eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezért a módosítások megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat.

Feladataink.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS – PROJEKTMENEDZSMENT
 • Támogatási Szerződés megkötésében, Támogatói Okirat kiállításában történő közreműködés
 • Változásbejelentések, szerződésmódosítások előkészítése
 • Támogatási előleg lehívása
 • Megvalósítás során készülő dokumentumok (pl. számlák) ellenőrzése
 • Projekttevékenységek elszámolhatóságának folyamatos biztosítása
 • Projektben foglalt határidők betartásának ellenőrzése
 • Kapcsolattartás a projektben érintettekkel, a Közreműködő Szervezettel
 • Támogatás lehívás folyamatosságának biztosítása
 • Kifizetési kérelmek elkészítése
 • Szakmai beszámolók összeállítása
 • Tájékoztatási és Nyilvánosság biztosítási feladatok ellátásának ellenőrzése
PROJEKT ZÁRÁS – ELLENŐRZÉS
 • Záró elszámolás elkészítése
 • Záró szakmai beszámoló összeállítása
 • Projektdokumentáció rendszerezése
 • Elkülönített számviteli nyilvántartások ellenőrzése
 • Tárgyi eszközök altválásának ellenőrzése
 • Záró helyszíni ellenőrzésen történő részvétel, dokumentumok előkészítése
PROJEKT FENNTARTÁS – MONITORING
 • Projektfenntartási jelentések elkészítése
 • Tanácsadás a fenntartási időszak során felmerülő kérdések kapcsán
 • Változások bejelentése a Közreműködő Szervezet felé
CÉLUNK A PÁLYÁZATI FORRÁSOK ELNYERÉSÉT KÖVETŐEN A PROJEKTEK SIKERES, PÁLYÁZATI SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNŐ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK ÉS ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE

A megvalósíthatósági tanulmány a beruházás előkészítése során a reális, megfelelő fejlesztési, finanszírozási döntések megalapozottságát szolgálja. A tanulmány készítése során a külső és belső adottságok vizsgálatára, lehetőségek feltárására kerül sor. Adatgyűjtés és helyzetelemzés során megismerjük ügyfeleink elvárásait, a projekt előzményeit és a jelenlegi piaci környezetet, körülményeket.

A projekt részletezésével bemutatjuk a kívánt célok szervezetei, működési kapcsolatait, valamint a megvalósítás lépéseit és feltételeit. A megvalósíthatósági tanulmány a legfőbb célja a döntéshozók és a szakmai értékelők számára, hogy elegendő információt szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldásához vezet, megfelel a külső környezeti adottságokhoz kapcsolódó lehetőségeknek, a legmegfelelőbb műszaki és szakmai tartalommal.

A vizsgálatoknak ki kell térniük egyéb fejlesztési alternatívákkal történő összehasonlítására is, így a változáselemzések eredményeként meggyőződhetünk arról, hogy a tervezett fejlesztéssel valóban a kívánt eredmény érhető el, a lehető legoptimálisabb módon. Az üzleti terv elkészítésével számszerűsítjük a beruházást, az üzemeltetést, a finanszírozást és a megtérülést. Összevetjük az eredményeket a vállalkozás jövőbeni céljaival, a megtérülési idővel, a fenntartható gazdaságos működés és üzemelés érdekében.

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY EGY PROJEKT ELINDÍTÁSA ELŐTT KÉSZÍTETT TANULMÁNY, AMI OBJEKTÍV ÉS RACIONÁLIS MÓDON FELTÁRJA A PROJEKT ERŐSSÉGEIT ÉS GYENGESÉGEIT, AZ ÜZLETI KÖRNYEZET JELENTETTE LEHETŐSÉGEKET ÉS VESZÉLYEKET, A VÉGREHAJTÁSHOZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOKAT, ÉS VÉGSŐ SORON A SIKER ESÉLYEIT.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK

A költség-haszon elemzés segítségül szolgál a projektberuházás gazdasági előnyeinek megbecsléséhez, illetve a projektek megvalósíthatósági, jövedelmezőségi elemzésének fő eszköze.

Munkatársaink az elemzések elkészítésének során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az adott pályázat/ projekt a megvalósításhoz szükséges mértékű támogatást nyerje el, valamint arra, hogy a fejlesztési projektek keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható legyen.

A támogatási összeg elnyeréséhez az EU-s pályázati dokumentációk részeként a költség-haszon elemzések (CBA) kimagasló fontossággal bírnak. Célja az alkalmas projektek szűrése, valamint bemutatni azt, hogy az egyes projektváltozatok közül, melyek azok, amelyek a társadalom számára a leghatékonyabban biztosítják az adott szolgáltatást. A költség-haszon elemzések elvégzése és annak szakszerű lefolytatása elemi érdek, hiszen ezáltal határozható meg az elnyerhető támogatási arány.

Készítésének folyamatai.

 • Projekt nélküli eset kidolgozása
 • Változatelemzés
 • Pénzügyi elemzés
 • Közgazdasági elemzés
 • Érzékenység- és kockázatelemzés
 • Költségvetés készítése és elemzése
AZ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK FELTÉTELE, HOGY A PROJEKTEK TÁMOGATÁSA PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI SZEMPONTBÓL IS INDOKOLT LEGYEN, EZT PEDIG KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSSEL LEHET A LEGKÖNNYEBBEN ALÁTÁMASZTANI.

ENERGETIKAI TANULMÁNYOK ÉS AUDITOK KÉSZÍTÉSE

Energetikai auditálást megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, regisztrált energetikai auditor végezhet. A consulTender Kft. több, ezen feltételeknek teljes mértékben megfelelő energetikai auditorral is szerződéses kapcsolatban áll.

Az energetikai tanúsítvány az épületek energetikai teljesítőképességét tartalmazza. A számítás lényegében azt mutatja meg, hány kWh az ingatlan fajlagos (tehát 1 m² hasznos fűtött alapterületre vetített) energiavesztesége 1 év alatt. Ezt nevezzük összesített energetikai jellemzőnek, amelyet összevetve az adott ingatlanra vonatkozó követelményértékkel, megkapjuk az ingatlan energetikai besorolását. A referencia érték a “közel nulla energiaigény” uniós előírása alapján van rögzítve a BB kategória aljához, a többi kategóriát ehhez viszonyítjuk, és az ettől mért százalékos eltérés alapján kapja a besorolási jelzést az ingatlan. A dupla betűjelzés arra szolgál, hogy a korábbi években alkalmazott, enyhébb szigorúságú skálával ne legyen összekeverhető az új rendszer.

Az energiatanúsítvány lehetővé teszi egy ingatlan épületenergetikai fejlesztés hatására történő hatékonyabb energiafelhasználásnak kimutatását. Ebben az esetben szükséges az ingatlan jelenlegi állapotára készíteni egy HITELESÍTETT tanúsítványt, a tervezett korszerűsítés állapotára vonatkozóan egy energetikai számítást, és a már elkészült felújítás után egy ténylegesen megvalósult állapot szerinti tanúsítványt. A tanúsítványok célja, a meglévő és a tervezett, valamint a felújítás után ténylegesen megvalósult ingatlan energiahatékonyságának összehasonlítása.

Energetikai tanácsadást elsődlegesen pályázatokhoz kapcsolódóan végzünk, épületenergetikai és megújuló energiát alkalmazó fejlesztésekhez egyaránt. Amennyiben egy létesítmény fenntartása során ügyfelünk energia-megtakarítást kíván elérni, akkor kollégáink megvizsgálják a lehetőségeket. Az érintett épület üzemeltetési jellemzőinek átvizsgálásával jelentősen csökkenthető a hő és/vagy villamos energia-felhasználás.

Épületenergetikai és megújuló energia alapú fejlesztések.

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ADOTTSÁGAINAK JAVÍTÁSA
 • Utólagos külső hőszigetelés
 • Külső nyílászáró csere
HŰTÉSI – FŰTÉSI HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE
 • Kazánok cseréje
 • Automatikus szabályozók kiépítése
 • Hűtési rendszerek korszerűsítése
 • Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele
 • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése
VILÁGÍTÁSI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE
 • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
 • Napelemek
 • Napkollektorok melegvíz-termelésre, fűtésrásegítésre
 • Biomassza felhasználása fűtésre
 • Geotermális energia hasznosítása
 • Hőszivattyú alkalmazása
 • Szélenergia alkalmazása
AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY TEHÁT EGY OLYAN DOKUMENTUM, AMELY TÁJÉKOZTATÁST AD AZ INGATLAN ENERGETIKAI TULAJDONSÁGAIRÓL.
Scroll to Top