Újból pályázhatók az állattartó telepek fejlesztésére irányuló nagyprojektek.

Február végétől ismét megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott VP2 4.1.1-20 „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című Felhívás, a pályázat keretösszegét – a nagy érdeklődésre való tekintettel – idén 360 milliárd forintra növelték.

Február 28.-ától március 31.-ig összesen két ütemben nyílik lehetőség a Támogatási kérelmek benyújtására, melyek elbírálása szakaszonként együttesen történik. A tervezett beruházások megvalósítási területe kiterjed Magyarország teljes területére, a támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40 %-a, a nem közép-magyarországi régióban pedig az összes elszámolható költség 50 %-a.

A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Jelen Felhívás keretein belül lehetőség nyílik építéssel járó technológiák beszerzésére, fejlesztésére, valamint az állattartáshoz kapcsolódó létesítmények építésére, korszerűsítésére és bővítésére egyaránt. A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák (napelemes rendszerek kialakítása, napkollektorok és hőszivattyúk alkalmazása, geotermikus energia használata stb.) önállóan is támogatható tevékenységnek minősülnek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként változik: a baromfitartó és sertéstartó telepek fejlesztése esetén minimum100 millió Ft, a szarvasmarhatartó telepek fejlesztése esetén minimum 50 millió Ft, juh és kecske, illetve egyéb állattartó telepek fejlesztése esetén pedig minimum 5 millió Ft.

A támogatást azon mezőgazdasági termelők jogosultak igényelni, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A projektek megvalósítása során kötelező vállalás a meglévő foglalkoztatotti létszám és a jelenlegi állatlétszám fenntartása legalább az 5 éves fenntartási időszak végéig, a megvalósításra rendelkezésre álló idő a Támogató döntést követő 24 hónap.

Scroll to Top