Akár 2 milliárd Ft támogatás is igényelhető takarmány előállító üzemek fejlesztésére.

Megjelent a VP3 4.2.1.3-21 „Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása” elnevezésű pályázat, melynek célja az innováció ösztönzése, ezáltal az új technológiai módszerek kiépítése, valamint a vállalati hatékonyság növelése a takarmány előállító üzemek korszerűsítése által. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 50 millió forinttól 2 milliárd forintig terjedhet.

A Felhívás értelmében október 27. és december 21. között, négy ütemezett szakaszban lehet pályázni, a rendelkezésre álló keretösszeg összesen 50 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40 %-a, a nem közép-magyarországi régióban pedig az összes elszámolható költség 50 %-a. Az igénybe vehető előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50%-a, az előleg összegével megegyező mértékű biztosíték nyújtása mellett.

Az önállóan támogatható tevékenységek közé tartoznak a haszonállat- és hobbiállat-eledel előállítását és piacra jutását elősegítő technológiai fejlesztések, az üzemen belüli anyagmozgatás/raktározás/csomagolás eszközeinek, és az áruszállításra használható teherautók/furgonok beszerzése, az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Önállóan nem, de a fenti tevékenységekkel kombináltan az infrastrukturális fejlesztések, valamint az informatikai eszközök és szoftverek beszerzése is támogatható. Olyan, TEÁOR 109 besorolású vállalkozás pályázhat, amelynek a Támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul, és amelyik a Támogatási kérelem benyújtását megelőzően lezárt üzleti évvel rendelkezik.

A pályázat során kötelező vállalás a foglalkoztatotti bázislétszám fenntartása, a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalás többlet pontszámot eredményez. A tervezett beruházások megvalósítási területe kiterjed Magyarország teljes területére, a megvalósításra rendelkezésre álló idő a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap.

Scroll to Top