100 milliárdos kerettel folytatódik a Magyar Multi Program.

Összesen 100 milliárd Ft keretösszeggel jelent meg a GINOP Plusz 1.1.2-21„Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása” elnevezésű pályázat. A programmal a kormány célja a kiemelkedő teljesítményű, jelentős növekedésre képes, erőteljes versenyben is helytálló, innovatív vállalkozások fejlődésének elősegítése; technológiai körülményeik, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése. Pályázhat minden olyan mikro-, kis- és középvállalkozás, amely rendelkezik minimum 3 teljes lezárt üzleti évvel, és statisztikai állományi létszáma minimum 5 fő volt. A projektek a Pest megyén kívül eső településeken valósulhatnak meg, ez alól kivételt képeznek a megye fejletlenebb települései. ​

A kérelmek benyújtására 2021. október 11.-tól 2022. szeptember 1.-jéig lesz lehetőség, a vállalkozások 100 millió forinttól 2,5 milliárd forintig terjedő összeget igényelhetnek, a megvalósítás helyszínétől függően 35-50 % közötti támogatási intenzitás mellett. A támogatás formája visszatérítendő, mely az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakul vissza nem térítendő támogatássá. Az automatikus előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 100%-a.

A Felhívásra kizárólag IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkező, olyan mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek hosszútávú, tartós fejlődése komplex fejlesztési támogatás biztosításával segíthető elő, illetve az olyan, gyorsan növekvő cégek, amelyek a beruházások által tovább erősödhetnek, így képesek a nemzetközi piacokon is érvényesülni. Kérelmet nyújthatnak be továbbá azon nemzetközi értékláncokban résztvevő vállalkozások, illetve azok a cégek is, amelyek nemzetközi piacra termelnek, és már most jelentős export-árbevétellel rendelkeznek. A pályázati kérelmek benyújtásának feltétele, hogy a vállalkozások megfelelnek a célcsoportok (Nagy növekedők; Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások; Export bajnokok és Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak.

A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó tevékenység a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök és gépek beszerzése, emellett legalább 1 további tevékenység megvalósítása szükséges, amely lehet: infrastrukturális és ingatlan beruházás; információs technológia-fejlesztés; eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés; tanácsadási szolgáltatás; kísérleti-fejlesztés; minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése; iparjogvédelmi oltalomszerzés és külpiaci megjelenés. A megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek ebben a Felhívásban is kiemelt szerepet kapnak, ugyanis kiépítésükkel többletpont szerezhető, fontos szempont azonban, hogy ez a teljes projektösszeg maximum 40%-át teheti ki.

Kötelező vállalás, valamint biztosíték nyújtási kötelezettség nincs. A megvalósításra rendelkezésre álló idő a Támogatási döntést követő 30 hónap.

Scroll to Top