Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása.

Az Agrárminisztérium 100 milliárd Ft keretösszeggel jelentette meg a VP2 4.1.8-21 „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című Felhívást, melynek célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A pályázat összesen hat ütemezett szakaszban lesz elérhető, az első benyújtási lehetőség 2021. július 26., a pályázat zárása 2021. november 19. Az önállóan is támogatható tevékenységek között szerepelnek a helyspecifikus, illetve precíziós munkagépek, speciális betakarítógépek, korszerű palántázógépek, illetve a meglévő erőgépek, traktorok helyspecifikus művelésre való alkalmassá tétele; eszközök, berendezések, technológiák modernizálása, felújítása, infokommunikációs eszközök beszerzése, műholdas és földközeli távérzékelési adatok vásárlása és elemzése. A Felhívás kiemelt figyelmet fordít a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére, így kötelezően megvalósítandó tevékenységként előírja azokat. A bírálatkor előnyt élvez az, aki a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti (ökogazdaság, ISO-minősítés, melléktermék-hasznosítás, szervestrágyázás, megújuló energia használata).

A projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 250 millió Ft. Az igénybe vehető előleg mértéke a megítélt támogatási összeg 50%-a, az előleg összegével megegyező mértékű biztosíték nyújtása mellett.

A támogatást azon mezőgazdasági termelők jogosultak igényelni, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve akiknek a Támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A projektek megvalósítása során kötelező vállalás a meglévő foglalkoztatotti létszám fenntartása legalább az 5 éves fenntartási időszak végéig. A megvalósításra rendelkezésre álló idő a Támogató döntést követő 24 hónap.

Scroll to Top