Állattartó telepek fejlesztésének támogatása.

Hamarosan megnyílik a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó VP2 4.1.1.9-21 „Állattartó telepek megújításának támogatása” című pályázati Felhívás, melynek célja az állattartó telepek versenyképességének növelése. A rendelkezésre álló keretösszeg 30 milliárd Ft.

A Támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától – összesen mintegy négy ütemben – 2021. július 22. napjáig van lehetőség, az állami támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40 %-a, a nem közép-magyarországi régióban pedig az összes elszámolható költség maximum 50 %-a. A meghirdetett pályázat keretein belül lehetőség nyílik az állattenyésztési ágazat telepein építéssel járó technológiák kiépítésre, épületek korszerűsítésére, kialakítására vagy bővítésére, továbbá építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, illetve gépek beszerzésére egyaránt. A Felhívás továbbá lehetőséget biztosít állattartó telepek infrastrukturális fejlesztésére, valamint megújuló energia alapú rendszerek kiépítésére, mely akár önmagában is támogatható beruházásnak minősül, többletpont elérése mellett.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként változik: a baromfitartó és sertéstartó telepek fejlesztése esetén maximum 100 millió Ft, a szarvasmarhatartó telepek fejlesztése esetén maximum 50 millió Ft, juh és kecske, illetve egyéb állattartó telepek fejlesztése esetén pedig maximum 20 millió Ft.

A támogatást azon mezőgazdasági termelők jogosultak igényelni, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, vagy a Támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

A projektek megvalósítása során kötelező vállalás a meglévő foglalkoztatotti létszám és a jelenlegi állatlétszám fenntartása legalább az 5 éves fenntartási időszak végéig. A tervezett beruházások megvalósítása területe Magyarország teljes területe, a megvalósításra rendelkezésre álló idő a Támogató döntést követő 24 hónap.

Scroll to Top