Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása.

 SIKERDÍJAS konstrukcióban megvalósuló pályázati ügyintézéssel kapcsolatban keressen minket!

Megjelent a “Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása” végleges felhívás.

Azok a mezőgazdasági termelők, gyógynövény termesztők igényelhetik a támogatást, akik

 • rendelkeznek az utolsó lezárt teljes üzleti évében legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel
 • árbevételüknek 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • gyógynövénytermesztők esetében szükséges, hogy tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével kell megvalósítaniuk és árbevételüknek legalább 40%-a gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származzon

Benyújtási időszak:

 • 2024. szeptember 24-től

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, intenzitása a választott projektelemtől függően 50% – 70%. A maximális támogatás mértéke projektenként 5 milliárd Ft.

 • 50 % eszközbeszerzések, építések, létesítmények létrehozása, korszerűsítése
 • 70 % zöld beruházás: megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása esetében és energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek során
Az előleg mértéke  a megítélt támogatás 25%-a. A támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek – külön pályázati felhívás keretében – a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában beruházási hitel felvétele esetén akár 15 % többlet támogatási intenzitásban részesülhetnek
 
önállóan támogatható fejlesztések:
 
 • kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése
 • kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése
 • a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó)
 • meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
A projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe.
Scroll to Top