Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása.

 SIKERDÍJAS konstrukcióban megvalósuló pályázati ügyintézéssel kapcsolatban keressen minket!

Megjelent a “Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” pályázat végleges felhívása.

Azok a növénytermesztést, gyógynövénytermesztést folytató mezőgazdasági termelők igényelhetik a támogatás, akik:

 • rendelkeznek az utolsó lezárt teljes üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel
 • árbevételüknek 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
 • gyógynövénytermesztők esetében szükséges, hogy tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével kell megvalósítaniuk és árbevételüknek legalább 40%-a gyógynövénytermék előállítási tevékenységből származzon
A támogatási kérelmek benyújtása 2024. szeptember 10-től lehetséges.
 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, intenzitása a választott projektelemtől függően 50% – 70%. A maximális támogatás mértéke projektenként 500 millió Ft.

Támogatási intenzitások:

 • 50% eszközbeszerzések, építések, létesítmények létrehozása, korszerűsítése
 • 65% az időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások esetében
 • 70% meglévő öntözőrendszerek felújítása esetében (2. célterület vonatkoztatásában)
Önállóan támogatható tevékenységek:
 
 • új ültetvény telepítése, ültetvénycsere
 • meglévő, telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése
 • jégeső, tavaszi fagykár, esőkár megelőzésére szolgáló beruházások
 • gyümölcstermékek betakarításra alkalmas eszközök, gépek beszerzése
 • betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése
A projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe.
Scroll to Top