Állattartó telepek fejlesztésére, megújítására igényelhető támogatások.

 SIKERDÍJAS konstrukcióban megvalósuló pályázati ügyintézéssel kapcsolatban keressen minket!

Megjelentek az állattartó telepek fejlesztése, megújítása pályázatok tervezetei is. A támogatási kérelmeket 2024. 06. 25-től lehet benyújtani. A támogatást igénylők köre az állattartást és/vagy tenyésztést folytató mezőgazdasági termelők, ŐCSG-k, családi mezőgazdasági társaságok. A támogatás igényléséhez szükséges, hogy a pályázó rendelkezzen az utolsó lezárt teljes üzleti évében legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel, továbbá árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származzon.A támogatás vissza nem térítendő és intenzitása a választott projektelemtől függően 50-80%. A  maximális támogatás projektenként 5 milliárd Ft.

A támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek – külön pályázati felhívás keretében – a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában beruházási hitel felvétele esetén akár 15 % többlet támogatási intenzitásban részesülhetnek.

Önállóan támogatható tevékenységek baromfitartó, sertéstartó, szarvasmarhatartó, juh és kecsketartó, egyéb állattartó (lófélék, nyúl, méh, galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla) telepek korszerűsítése az alábbiak szerint:épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése; az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése; az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése, az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása; ammónia-kibocsátás csökkentésére vonatkozó fejlesztések, járványvédelmi beruházások.

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak, telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés; üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése; telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása; szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépéinek beszerzése; új állattartó telep létesítése kapcsán trágyatároló építése, termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek.

Scroll to Top