Megjelentek az élelmiszeripari feldolgozó üzemek fejlesztésének pályázati tervezetei.

 SIKERDÍJAS konstrukcióban megvalósuló pályázati ügyintézéssel kapcsolatban keressen minket!


A KAP Stratégia Terv keretében megjelent a „Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása” és a „Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása” pályázatok tervezete. Azon vállalkozások igényelhetnek pályázati forrásokat, amelyek Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, továbbá a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. A támogatást igénylők a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, valamint ezen termékek melléktermékeinek feldolgozásához kapcsolódó élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek.  A projektek megvalósítási területe Magyarország teljes területe.

A támogatási kérelmeket 200 MFt támogatási igény alatt 2024. 06. 25-től, illetve 200 MFt támogatási igény felett 2024. 07. 30-tól lehet benyújtani 4 szakaszban. Az első szakaszok időtartama 14 naptári nap, az ezen időszak alatt benyújtásra került támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, intenzitása a választott projektelemtől függően 50% – 70%. A maximális támogatás mértéke projektenként 5 milliárd Ft.

Az előleg mértéke  a megítélt támogatás 25%-a. A támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek – külön pályázati felhívás keretében – a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában beruházási hitel felvétele esetén akár 15 % többlet támogatási intenzitásban részesülhetnek.

önállóan támogatható fejlesztések:

  • új eszközök, gépek beszerzése
  • új technológiai rendszerek kialakítása
  • üzemen belüli anyagmozgatás/raktározás/csomagolás eszközeinek beszerzése
  • épületek és építmények építése, kialakítása, bővítése
  • alapanyagok, gyártásközi- és végtermék minőségének szavatolásához eszközök, laboreszközök beszerzése
  • áruszállításra használható szállítójárművek: teherautók és furgonok
  • épületen belüli korszerűsítések (műgyantázás, szennyvízkezelés)
  • energiafelhasználás csökkentése (hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés, világítási rendszerek korszerűsítése)
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazás

Önállóan nem, de a fenti tevékenységek egyikével kombináltan támogatható informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, telepi infrastruktúra fejlesztése, ingatlan vásárlás.

Scroll to Top